UHB, ANTALYA' DA HİZMET VEREN BAĞIMSIZ BİR TÜRK HUKUK BÜROSUDUR.MÜVEKKİLLERİNE HUKUKUN HER ALANINDA HİZMET VERİR VE UZUN SOLUKLU İLİŞKİLER KURAR.​

antalya uysal hukuk bürosu

Avukatlık Ofisimiz gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı müvekkillerine, ihtiyaçları olan hukuki danışmanlık hizmetini; bünyesinde çalıştırdığı avukatlar sayesinde hukukun bütün alanlarında eksiksiz verebilmektedir.

Antalya Hukuk
Antalya icra hukuku

AİLE HUKUKU

En dar anlamıyla ana-baba ve çocuklardan oluşan aile, toplumun temel taşı olarak kabul edilmiştir. Nitekim, 1982 anayasasında da Türk toplumunun temeli olduğuna ve eşler arasında eşitliğe dayandığına yer verilmiştir.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

 İcra ve iflas hukukunda ;

Genel Haciz Yolu, Kambiyo Senedine Mahsus Alacakların Tahsili, Menkul Rehninin Veya İpoteğin Paraya Çevrilmesi, Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi ve İflas Talep Edilmesi Gibi Takip Yolları İle İcra Müdürlükleri Nezdinde Takip Açılması

SAĞLIK HUKUKU

Sağlık hizmetini sunan gerçek veya tüzel kişileri ile hizmeti sunan diğer kişileri denetlemekle görevli sorumlu en üst düzey kurum olan devlet ile bu hizmetin sunumundan faydalanan kişiler arasında hizmetin sunumunda ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların tespiti ve çözüm yollarını içeren bilim dalıdır

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul üzerindeki hukuka aykırı, usulsüz olan sorunların çözülmesini içeren taşınmazlara ait davalarda, diğer davalarda olduğu gibi avukat tutmama hakkınız vardır. Ancak gayrimenkul davaları çok uzun süren ve sık olarak takip edilmesi gereken dava türlerinden biri olduğu için bu tür sorunlarla karşı karşıya gelen taraflar en iyi gayrimenkul avukatı kim diye, bulundukları yerlerde araştırmaları ve bu alanda uzman avukatlar ile birlikte çalışmaları oldukça önemlidir.

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

Deniz taşımalarının şartları ve buna bağlı rizikolar özel düzenlemelere ihtiyaç duyulmasına sebep olmuş; bu doğrultuda gemilerin denizde sefer yapmaları fertler arasında ve fert ile devlet arasında çeşitli hukuki münasebetleri ortaya çıkarmıştır; tüm bu ilişkileri düzenleyen özel hukuk kuralları topluluğuna ise “Deniz Hukuku” denilmektedir. İlk dönemlerde bugün olduğu gibi, denizlerde seyri düzenleyen yazılı kurallar mevcut olmadığı için deniz hukukunun düzenlenmesine ilişkin ilk kurallar teamül hukukundan oluşmuştur. 

EŞYA HUKUKU

 Hukuki anlamda eşyanın özellikleri
1-Maddi varlığı olması: Cismani varlığı olan şeyler eşya olarak kabul edilir. Ancak kanun koyucu bazı cismani olmayan şeyleri de eşya ile bir tutarak eşyaya ilişkin kuralların bunlara da uygulanabileceğini kabul etmiştir. 
2-Sınırlanabilir olması
3-Hukuki hakimiyete elverişli olması, yasaklanmış olmaması, tabii kaynaklar, ormanlar mülkiyete konu olamaz.
4-Kişisel olmaması. İnsanın vücudu, organları ve ceset kural olarak eşya sayılmaz. İnsan vücudu ile kaynaşmış takma organları eşya sayılmaz, ayrılmış olan saç, takma diş eşya olarak nitelenir. 
5-Ekonomik değer taşıması

BİLİŞİM HUKUKU

Bilişim hukukunu kısaca açıklayacak olursak ; teknolojik gelişmeler çerçevesinde insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların (( uyuşmazlıkların / aykırılığın )) çözümü ve suistimalleri (( kötüye kullanımı )) cezalandırmak ile ilgilenen hukuk dalıdır. Aslına bakarsak bilişim hukuku terimini tam anlamıyla kavrayabilmek ıçin öncelikle bilişim teriminin tanımlanmasında fayda vardır. Ingilizce karşılığı ınformatics olan bilişim terimi kelime anlamı olarak, ınsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde ışlenmesi.